vn
Giỏ hàng của tôi  

AIRSAFE

AIRSAFE

INTECH Group là đơn vị hàng đầu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong sản xuất và cung cấp các giải pháp liên quan đến xử lý không khí cho cả dân dụng và công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực yêu cầu khắt khe về chất lượng không khí như dược phẩm, vi mạch và y tế. Giải pháp lọc không khí tổng và cấp khí tươi AIRSAFE chính là sản phẩm kết tinh của sự hợp tác liên doanh giữa INTECH Group và đối tác Nhật Bản. Với thế mạnh cốt lõi cùng sự tận tâm, đội ngũ AIRSAFE vẫn không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ để mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

************************************

INTECH Group is a leading unit with more than 10 years of intensive experience in manufacturing and providing solutions related to air treatment for both civil and industrial use, especially in demanding areas. on air quality such as pharmaceutical, microchip and medical. The solution for total air filtration and fresh air supply AIRSAFE is the crystalline product of the joint venture cooperation between INTECH Group and a Japanese partner. With core strengths and dedication, AIRSAFE team is constantly researching and improving technology to bring the best quality products to meet the increasing needs of customers. 

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần