vn
Giỏ hàng của tôi  

CHELSEA INTERNATIONAL

CHELSEA INTERNATIONAL

CHELSEA INTERNATIONAL tạo ra không gian nội thất thoải mái và dễ chịu. CHELSEA cung cấp các sản phẩm trang trí nội thất chất lượng cao và thiết kế cho không gian sống-nhà ở, văn phòng làm việc, phòng khách sạn, tàu du lịch và các không gian thương mại khác như nhà hàng và cửa hàng/cửa hiệu. Nhiệm vụ của CHELSEA là làm cho mọi người, trong các phong cách sống và công việc khác nhau, cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hài lòng với không gian nội thất mà CHELSEA tạo ra. CHELSEA INTERNATIONAL cung cấp các vật liệu nhập khẩu được thiết kế tinh xảo và chất lượng cao nhất được tạo ra bởi các thương hiệu hàng đầu thông qua sự lựa chọn thẩm mỹ từ khắp nơi trên thế giới và các vật liệu gốc được sản xuất theo chính sách tương tự như hàng nhập khẩu đối với thiết kế và chất lượng.

*********************************

CHELSEA INTERNATIONAL creates comfortable and feel-easing interior spaces. CHELSEA provides interior decoration products of high quality and design to living-residential spaces, working offices, hotel accommodations, cruise ships, and other commercial spaces such as restaurants and shops/stores. CHELSEA's mission is to make people, in their various life and work styles, feel comfortable, at ease, and satisfied with the interior spaces we create. CHELSEA INTERNATIONAL supplied sophisticatedly designed and highest quality imported materials created by top brands through CHELSEA INTERNATIONAL aesthetical choices from over the world, and original materials produced in the same policy as the imported ones against designs and qualities.

 

 

 

 

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục30 1 48

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. RÈM MỎNG C2412 - SHEER

  Giá chỉ từ 696,006 VNĐ / m
 2. RÈM MỎNG C2411 - SHEER

  Giá chỉ từ 755,663 VNĐ / m
 3. RÈM MỎNG C2410 - SHEER

  Giá chỉ từ 755,663 VNĐ / m
 4. RÈM MỎNG C2409 - SHEER

  Giá chỉ từ 636,348 VNĐ / m
 5. RÈM MỎNG C2408 - SHEER

  Giá chỉ từ 954,522 VNĐ / m
 6. RÈM MỎNG C2407 - SHEER

  Giá chỉ từ 1,252,810 VNĐ / m
 7. RÈM MỎNG C2406 - SHEER

  Giá chỉ từ 1,710,186 VNĐ / m
 8. RÈM MỎNG C2405 - SHEER

  Giá chỉ từ 1,710,186 VNĐ / m
 9. RÈM MỎNG C2404 - SHEER

  Giá chỉ từ 1,153,381 VNĐ / m
 10. RÈM MỎNG C2403 - SHEER

  Giá chỉ từ 1,749,957 VNĐ / m
 11. RÈM MỎNG C2402 - SHEER

  Giá chỉ từ 954,522 VNĐ / m
 12. RÈM MỎNG C2401 - SHEER

  Giá chỉ từ 1,232,925 VNĐ / m
 13. RÈM CỬA C1435 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 397,718 VNĐ / m
 14. RÈM CỬA C1434 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 636,348 VNĐ / m
 15. RÈM CỬA C1433 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 397,718 VNĐ / m
 16. RÈM CỬA C1432 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 596,576 VNĐ / m
 17. RÈM CỬA C1431 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 636,348 VNĐ / m
 18. RÈM CỬA C1430 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 676,120 VNĐ / m
 19. RÈM CỬA C1429 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 576,691 VNĐ / m
 20. RÈM CỬA C1428 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 636,348 VNĐ / m
 21. RÈM CỬA C1427 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 636,348 VNĐ / m
 22. RÈM CỬA C1426 - BLACK OUT

  Giá chỉ từ 755,663 VNĐ / m
 23. RÈM CỬA C1424 - DRAPERY

  Giá chỉ từ 1,153,381 VNĐ / m
 24. RÈM CỬA C1423 - DRAPERY

  Giá chỉ từ 556,805 VNĐ / m
 25. RÈM CỬA C1422 - DRAPERY

  Giá chỉ từ 556,805 VNĐ / m
 26. RÈM CỬA C1421 - DRAPERY

  Giá chỉ từ 517,033 VNĐ / m
 27. RÈM CỬA C1420 - DRAPERY

  Giá chỉ từ 636,348 VNĐ / m
 28. RÈM CỬA C1419 - DRAPERY

  Giá chỉ từ 954,522 VNĐ / m
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục30 1 48

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần