vn
Giỏ hàng của tôi  

COSMOS JAPAN CREATION JSC.

COSMOS JAPAN CREATION JSC.

Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation (tên viết tắt: CJC) được sát nhập bởi Công ty TNHH Thương mại Cosmos, trực thuộc tập đoàn Cosmos (cosmos.com.vn) và Công ty TNHH Nihon Lock Service Vietnam, trực thuộc tập đoàn Nihon Lock Service Japan (Lock.co.jp). Kế thừa giá trị cốt lõi của tập đoàn Cosmos và NLS, CJC được thành lập với mong muốn cống hiến cho cuộc sống an toàn, yên tâm và khỏe mạnh của người dân Việt Nam và trong khu vực bằng những sản phẩm, giải pháp, kĩ thuật tiên tiến chất lượng Nhật Bản.

****************************

Cosmos Japan Creation Joint Stock Company (abbreviated name: CJC) was merged by Cosmos Trading Co., Ltd., a subsidiary of Cosmos Group (cosmos.com.vn) and Nihon Lock Service Vietnam Co., Ltd., a subsidiary of the group Nihon Lock Service Japan (Lock.co.jp). Inheriting the core values of Cosmos and NLS corporations, CJC was established with the desire to devote to the safe, secure and healthy life of the people of Vietnam and the region with products, solutions, Advanced Japanese technology.

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần