vn
Giỏ hàng của tôi  

IKONIH

IKONIH

IKONIH - Đồ nội thất và đồ chơi cho trẻ em, được làm thủ công bởi những người thợ thủ công lành nghề ở Nhật Bản từ gỗ hinoki không đánh vecni, không sơn. Sản phẩm IKONIH sản xuất không dùng sơn hóa học nên bố mẹ có thể yên tâm cho trẻ nhỏ chơi an toàn. Mỗi mảnh gỗ, giống như con người, là duy nhất. Mỗi loại có một tính cách phong phú, với các đặc điểm như màu sắc, nút thắt, hạt và hương thơm. IKONIH tin rằng moku-iku hay "giáo dục bằng gỗ" cho chúng ta thấy rằng việc khôi phục và chăm sóc các sản phẩm gỗ nên được thực hiện bởi người lớn và trẻ em cùng nhau. 

                                ******************************

IKONIH - Furniture and toys for children, each handcrafted by skilled craftsmen in Japan from unvarnished, unpainted hinoki wood. IKONIH products are made without chemical paints, so parents can rest assured that even small children can play safely. Each piece of wood, like humans, is unique. Each has a rich personality, with traits such as color, knots, grain, and fragrance. IKONIH believes that moku-iku or "wood education" teaches that restoration and care of wood products should be done by adults and children together.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần