vn
Giỏ hàng của tôi  

KITAKEI

KITAKEI

Kitakei công nhận bảo tồn môi trường toàn cầu là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với mọi người trên toàn thế giới. Kitakei tin rằng trách nhiệm của thế hệ này là để lại một môi trường tươi đẹp cho con cháu của chúng ta và tin rằng các hoạt động của công ty chúng ta được liên kết chặt chẽ với môi trường toàn cầu. Do đó, Kitakei đóng góp bằng cách không chỉ cung cấp vật liệu nhà ở thân thiện với môi trường và thiết bị cơ sở một cách chủ động mà còn bằng cách tạo ra không gian sống thoải mái hơn với tư cách là nhà cung cấp tổng thể vật liệu nhà ở. Kitakei cam kết trở thành một công ty thân thiện với môi trường, luôn cân nhắc tính bền vững của môi trường khi tiến hành kinh doanh. Kitakei sẽ tiếp tục tìm kiếm các mặt hàng thân thiện với môi trường từ cả các nhà cung cấp trong nước và toàn cầu của Nhật Bản. Thông qua quá trình phát triển sản phẩm của mình, Kitakei cam kết bảo tồn các nguồn tài nguyên không thể tái tạo và thân thiện với môi trường.

********************************

Kitakei recognizes global environmental conservation as one of the most important issues for people all over the world. Kitakei believes it is a responsibility for this generation to bequeath a beautiful environment to our descendants and that our corporate activities are closely linked with the global environment. Therefore, Kitakei contributes by not only providing eco-friendly housing materials and facility equipment in a proactive manner but by creating more comfortable living spaces as a total supplier of housing materials. Kitakei is committed to being an eco-friendly company that takes environmental sustainability into consideration while conducting business. Kitakei will continue to seek eco-friendly items from both our Japanese domestic and global suppliers. Through our product development, Kitakei are committed to preserving non-renewable resources and being environmentally friendly.

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần