vn
Giỏ hàng của tôi  

OKIA

OKIA

OKIA Việt Nam là thương hiệu lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng với 3 mảng kinh doanh: massage, thiết bị thể thao và chăm sóc gia đình. Mỗi một lĩnh vực với các tính năng độc đáo và chất lượng sản phẩm là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của OKIA tại Việt Nam. Với khẩu hiệu "Enrich your Life", OKIA tin tưởng và cam kết làm phong phú đời sống cá nhân Người Việt để thưởng thức, cải tiến và cũng nâng cao lối sống tiêu dùng tại Việt Nam. OKIA có hơn 30 showroom trên cả nước và hợp tác với các đối tác lớn như Vincom Group, Crescent Mall, Savico Mega Mall, Aeon và nhiều hơn nữa.

                              ****************************

OKIA Vietnam is the leading brand for enriching consumer lifestyle which covers 3 categories of business massage, fitness equipment, and home care. Each category with its key unique features and product quality that has driven the business growth for OKIA in Vietnam. With the new slogan “Enrich your Life”, OKIA believes and commits to enriching every individual to enjoy, improve and also upgrade our targeted consumer lifestyle in Vietnam. OKIA has more than 30 showrooms all over the country and collaborate with well-known partners such as Vincom Group, Crescent Mall, Savico Mega Mall, Aeon, and many more.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần