vn
Giỏ hàng của tôi  

PARAMOUNT BED

PARAMOUNT BED

Tập đoàn Paramount Bed được thành lập vào năm 1947. Tập đoàn Paramount Bed khởi đầu là nhà sản xuất giường bệnh, sau đó bắt đầu cung cấp giường cho các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc tại nhà đồng thời phát triển đa dạng các sản phẩm và dịch vụ trong bối cảnh già hóa nhân khẩu học tiếp theo. Trong những năm gần đây, Tập đoàn Paramount Bed đã và đang đa dạng hóa hoạt động của mình ở Nhật Bản và nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như sản xuất và bán giường bệnh viện và chăm sóc điều dưỡng, dịch vụ kiểm tra và bảo dưỡng, cũng như hoạt động cho thuê bán buôn các sản phẩm chăm sóc phúc lợi. Ngày nay, Paramount Bed Group cung cấp sản phẩm của mình đến hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới. Trong tương lai, phù hợp với tuyên bố của công ty về “vì con người, vì con người”, Paramount Bed Group vẫn cam kết tạo ra và nâng cao sự hài lòng của khách hàng và nâng cao giá trị doanh nghiệp, đồng thời đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của Paramount Bed.

                         *******************************

The Paramount Bed Corporation was established in 1947. In the setting of later population aging, the company began as a maker of hospital beds, then began supplying beds to aged care and home care institutions, and developed a variety of products and services. In recent years, the company has focused its operations in Japan and internationally on healthcare sectors such as manufacturing and marketing hospital beds and nursing care, inspection and maintenance services, and wholesale rental of welfare care items. Today, the Paramount Bed Group sells its products in over 110 countries throughout the world. Going forward, along with the company's mission statement of "for people, for people," the Paramount Bed Group remains devoted to producing and improving customer happiness and corporate value, while also contributing to society through its business activities.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. GIƯỜNG 3 ĐỘNG CƠ PARAMOUNT BED 1000 SERIES

    Giá chỉ từ 121,716,000 VNĐ / Bộ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần