vn
Giỏ hàng của tôi  

PLANARTH

PLANARTH

Tên công ty, “PLANARTH” được ghép từ các từ ‘hành tinh’ và ‘trái đất’. Sứ mệnh của PLANARTH là cung cấp và phát triển các sản phẩm góp phần khôi phục màu xanh cho trái đất. PLANET SUPRA góp phần giảm lượng khí thải CO₂ khi áp dụng. Tuy nhiên, PLANET SUPRA tin rằng có thể làm được nhiều hơn thế. Do đó, PLANARTH JAPAN INC. bù đắp lượng CO₂ phát thải trong quá trình sản xuất thông qua các dự án của chính phủ. Do đó, dòng sản phẩm PLANET SUPRA đã được các cơ quan chính phủ và tổ chức môi trường trên toàn thế giới công nhận là sản phẩm bù đắp carbon.

*****************************

The company's name, “PLANARTH” is coined from the words ‘planet’ and ‘earth’- PLANARTH mission is to supply and develop products that contribute to restoring the earth’s greenery. PLANET SUPRA contributes to the reduction of CO₂ emissions when it is applied. However, PLANET SUPRA believed that PLANARTH can do more. Hence, PLANARTH JAPAN INC. offsets the amount of CO₂ emitted in the course of production through government projects. Consequently, PLANET SUPRA series have been recognized as carbon offset products by government offices and environmental organizations over the world. 

 

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. SƠN CÁCH NHIỆT PLANET SUPRA - KAI

    Giá chỉ từ 17,139,600 VNĐ / Thùng
  2. SƠN NỘI THẤT PLANET SUPRA - iBRIGHT

    Giá chỉ từ 9,522,000 VNĐ / Thùng
  3. SƠN NGOẠI THẤT PLANET SUPRA - KIWAMI

    Giá chỉ từ 17,020,575 VNĐ / Thùng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần