vn
Giỏ hàng của tôi  

SANYO

SANYO

Xã hội Việt Nam đang tiến tới những bước chuyển mình để nâng cao chất lượng cuộc sống từ mọi phương diện. Kiến thức tiêu dùng và nhu cầu mua sắm của con người cũng đang tăng nhanh theo chiều hướng vô cùng khả quan. Với thành công tại thị trường Nhật Bản gần 50 năm và sự quyết tâm mang đến những sản phẩm đem lại niềm vui và sự tiện dụng cho người tiêu dùng, SANYO VIỆT NAM tự tin vươn đến danh hiệu Doanh Nghiệp Hàng Đầu trong nước và quốc tế trong ngành sản xuất Tăm Bông Kháng Khuẩn và Tăm Bông Công Nghiệp chất lượng cao. SANYO là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất tăm bông tại Nhật Bản. Sản xuất và bán tăm bông cho mục đích sử dụng chung, y tế và công nghiệp. 

                                          **********************************

Vietnamese society is taking transformative efforts to improve the quality of life in all areas. People's consumer understanding and purchasing desires are also fast expanding in a very beneficial manner. SANYO VIETNAM boldly achieves the title of Top Enterprise in the country and worldwide after nearly 50 years of success in the Japanese market and the drive to bring products that bring joy and convenience to consumers. Antibacterial and Industrial Cotton Swabs are manufactured in the industry. SANYO is a market leader in the cotton swab manufacturing sector in Japan. Cotton swabs for general, medical, and industrial purposes are manufactured and sold.

 

 

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

13 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

13 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần