vn
Giỏ hàng của tôi  

T.C THAO CO., LTD

T.C THAO CO., LTD

Công ty TNHH T.C. Thảo, được thành lập từ năm 2003, là doanh nghiệp sản xuất thảm chiếu Tatami tại Việt Nam và phân phối cho toàn quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Vào tháng 1 năm 2018, công ty T.C Thảo tự hào chính thức tham gia vào hiệp hội sản xuất Kendo Tatami của Nhật Bản - một hiệp hội bao gồm các nhà sản xuất thảm chiếu Tatami trên toàn thế giới. Công ty cũng phân phối các vật liệu khác trong lĩnh vực trang trí nội thất của Nhật Bản như: phim dán kính, Fusuma (tranh dán cửa lùa , cửa tủ), giấy Shoji (dán khung gỗ làm vách ngăn và cửa lùa), tấm Acrylic (làm vách ngăn), tranh vải Nhật,...

*******************************

T.C Co., Ltd. Thao, established in 2003, is an enterprise producing Tatami mats in Vietnam and distributing to the whole country and countries in Southeast Asia. In January 2018, T.C Thao Company is proud to officially join the Japan Kendo Tatami Manufacturer Association - an association that includes Tatami mat manufacturers worldwide. The company also distributes other materials in the field of interior decoration in Japan such as: glass film, Fusuma (paintings on sliding doors, cabinet doors), Shoji paper (sticking wooden frames for partitions and sliding doors), Acrylic sheets (for partitions), Japanese canvas paintings,...

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CHIẾU HYBRID PLASTIC VÀNG

  Giá chỉ từ 3,091,545 VNĐ / Tấm
 2. CHIẾU HYBRID PLASTIC XANH

  Giá chỉ từ 2,972,520 VNĐ / Tấm
 3. CHIẾU TATAMI WASHI VÀNG

  Giá chỉ từ 2,981,835 VNĐ / Tấm
 4. CHIẾU TATAMI WASHI XANH

  Giá chỉ từ 2,902,140 VNĐ / Tấm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần