vn
Giỏ hàng của tôi  

TOYOTA TSUSHO VIETNAM CO., LTD

TOYOTA TSUSHO VIETNAM CO., LTD

Tập đoàn Toyota Tsusho đã định vị triết lý doanh nghiệp của mình là sống và thịnh vượng cùng với con người, xã hội và hành tinh, đồng thời trở thành một tập đoàn tạo ra giá trị góp phần tạo ra các xã hội thịnh vượng, như là khái niệm không thay đổi cao nhất của nó, nên được trao trải qua các thế hệ. Tập đoàn Toyota Tsusho đã nâng cao giá trị doanh nghiệp của mình bằng cách tham gia vào các hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường và phát triển nguồn nhân lực có giá trị và đóng góp cho xã hội.

********************************

The Toyota Tsusho Group has positioned its corporate philosophy of living and prospering together with people, society, and the planet, and to be a value-generating corporation that contributes to the creation of prosperous societies, as its highest unchanging concept, which should be handed down through the generations. The Toyota Tsusho Group has enhanced its corporate value by engaging in environment-friendly businesses and developing human resources who are valuable to and contribute to society.

 

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần