Tranh In / Tranh Thủy Mặc

TRANH IN / TRANH THỦY MẶC

Tranh thủy mặc là một loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. "Thủy" (水) là nước, "mặc" (墨) là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu trắng đen. Tranh in (Printmaking) là quá trình sáng tác hình ảnh (tạo hình) gián tiếp (khác với vẽ trực tiếp lên giấy) bằng các kĩ thuật in ấn, tức là đưa màu từ một khuôn in (vật liệu chế tác có thể là gỗ, đá hay kim loại...) lên bề mặt tranh (có thể là giấy hoặc vải).

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. TRANH HOA CẢI

  Giá chỉ từ 5,845,680 VNĐ
 2. TRANH CHÙM NHO

  Giá chỉ từ 5,845,680 VNĐ
 3. TRANH GẠO

  Giá chỉ từ 5,845,680 VNĐ
 4. TRANH CÀ CHUA

  Giá chỉ từ 5,845,680 VNĐ
 5. TRANH NẤM

  Giá chỉ từ 5,845,680 VNĐ
 6. TRANH CÁ THU

  Giá chỉ từ 5,845,680 VNĐ
 7. TRANH ĐẬU NÀNH

  Giá chỉ từ 5,845,680 VNĐ
 8. TRANH LÁ THƯ YÊU THƯƠNG

  Giá chỉ từ 21,123,315 VNĐ
 9. TRANH KHÔNG NÓI NÊN LỜI

  Giá chỉ từ 21,123,315 VNĐ
 10. TRANH THUỘC VỀ BẠN

  Giá chỉ từ 21,123,315 VNĐ
 11. TRANH YELL

  Giá chỉ từ 24,790,320 VNĐ
 12. TRANH NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA BẠN

  Giá chỉ từ 24,790,320 VNĐ
 13. TRANH THẾ GIỚI CỦA CẬU KHI ĐÓ

  Giá chỉ từ 24,790,320 VNĐ
 14. TRANH CỦ CẢI

  Giá chỉ từ 5,845,680 VNĐ
 15. TRANH IN EARTH

  7,500,000 VNĐ
 16. TRANH IN MACRO

  10,000,000 VNĐ
 17. TRANH IN BLUE

  11,500,000 VNĐ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần