Tranh Lụa

TRANH LỤA

Lụa và tranh lụa xuất hiện tại ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 2 CN. Tranh lụa là một trong những loại hình nghệ thuật có từ lâu đời của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc. Trong khi đó, nghệ thuật Nhật Bản bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa Trung Quốc. Lụa vẽ thường là lụa tơ tằm, không lỗi, mịn hoặc hơi thô, dệt thủ công hay dệt bằng máy. Màu dùng để vẽ lụa thường là màu nước, phẩm hoặc mực nho. Sau này, người ta còn dùng những họa phẩm đục hơn, dày hơn như tempera, màu bột, phấn màu....


Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. TRANH KHÔNG GIAN LA MER

  Giá chỉ từ 5,081,850 VNĐ
 2. TRANH CẬU BÉ ĐUỔI THEO ĐÀN CHIM

  Giá chỉ từ 5,081,850 VNĐ
 3. TRANH TRONG RỪNG XANH

  Giá chỉ từ 5,081,850 VNĐ
 4. TRANH ĐÊM CÔNG VIÊN RỪNG PHÍA BẮC

  Giá chỉ từ 5,081,850 VNĐ
 5. TRANH HÀNH TRÌNH TRÊN KINH KHÍ CẦU

  Giá chỉ từ 5,081,850 VNĐ
 6. TRANH GIỎ HOA

  Giá chỉ từ 63,900,900 VNĐ
 7. TRANH LẠC ĐÀ DƯỚI ÁNH TRĂNG

  Giá chỉ từ 115,234,830 VNĐ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần